Asics fremme i skoen

Vil vi kunne købe løbesko med særligt miljøcertifikat i fremtiden? Meget peger i den retning.

Gør man prisen for et par løbesko op i CO2, koster de omtrent 15 kg – det svarer til, hvad det koster at holde en 100-Watt pære tændt i en uge.

Regnskabet er lavet af Randolph Kirchain og Elsa Olivetti, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Materials Systems Laboratory.

Ser man på et par løbeskos komplette forbrug af CO2 ,fra indvinding af de råstoffer, skoen produceres af, fremstillingen af skoen, skoens forbrug mens den er i funktion og selve afskaffelsen af dem, når de bliver kasseret, så er selve fremstillingsprocessen den dyreste del i kæden.

Løbesko er lavteknologi

Det overrasker forskerne bag livscyklusberegningen. Normalt er det nemlig elektroniktunge processer, der tynger i et CO2 regnskab, men fremstillingen af et par løbesko er en relativ simpel proces, der ikke involverer meget højteknologi.

Langt de fleste løbesko produceres i Kina. Her er den dominerende energikilde kul. Det betyder, at det især er de processer, der bruger meget elektricitet, der er CO2-tunge.

En løbesko består typisk af 65 forskellige dele. Fremstillingen af dem forløber over mere end 360 procestrin, der inkluderer alt fra syning og opskæring til sprøjtestøbning.

Generering af skum og varme og sprøjtestøbning af skoens forskellige dele, er de mest energikrævende og dermed COintensive. En løbesko fremstillet af kunstige materialer som polyester og polyurethan er derfor langt dyre, end f.eks. en lædersko.

De sidste faser – fra at skoen var fremstillet og blev sendt ud af fabrikken, var den mindst belastende, viser forskernes analyse.

Frygteligt mange sko

Kirchain håber, at skodesignere kan bruge den nye viden til at finde frem til en sko, der er mere CO2-venlig. Den miljømæssige gevinst på et enkelt par sko lyder måske ikke af meget. Men ser man på hele klodens skoproduktion, er der meget at hente.

I 2010 blev der fremstillet 25 milliarder sko på verdensplan. Langt de fleste fremstilles i Kina og andre udviklingslande.

Bedre design

Forskernes analyse pegede også på steder i processen, der kan gøres mere miljøvenlige. Eksempelvis at undlade, at smide ubrugt materiale ud. I stedet for at kassere det, bør fabrikkerne genbruge det.

Selve designet kan også ændres, så nogle led i processen helt kan undlades – f.eks. ved at designe enkeltdele, så der skal bruges færre af dem – derved kan firmaerne skippe et par trin, hvor der skæres og svejses i skomaterialet.

Kirchain og Olivetti håber, at virksomhederne vil bruge resultaterne fra ”Vugge-til-grav” analysen som en guide til fremstilling af mere miljøvenlige løbesko. Hvordan fremtidens løbesko så kommer til at se ud, det må tiden vise.

Asics fremme i miljøskoen
Det var løbeskosfirmaet Asics, der henvendte sig til MIT-forskerne og bad dem lave en livscyklusberegning på deres sko – en analyse, der inkluderede CO2-regnskabet for fremstillingen af deres sko på en af deres fabrikker i Kina.

Kilde: Journal of Cleaner Production

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *